Således markedsføres lån anno 2020

Lau Christensen / 4 år siden

Indlægget er udarbejdet i samarbejde med Santander Consumer Bank. 

Den 4. juni 2020 blev der vedtaget en lov omkring skærpede regler i forbindelse med markedsføring af kviklån. Samtidig indføres der en grænse for, hvor høje omkostninger lånene må have. Se her, hvordan reglerne forholder sig.

Den nye lov, der beskriver, hvordan man må markedsføre kviklån i 2020, er blevet vedtaget på baggrund af en bred politisk aftale, som regeringen har indgået sammen med Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet og Nye Borgerlige.

Tip: Du kan få samlet dine lån hos Santander.

Øvre grænse for låneomkostninger

Formålet er at gøre op med de dyre kvik- og forbrugslån, som fanger borgere i gældsfælder, som er vanskelige at komme ud af. Der er eksempelvis set eksempler på lån, der har en årlig omkostning på mere end 800 procent.

De nye regler sætter en stopper for denne form for lån, hvor der er en uoverskuelig høj rente. Det sker ved, at der sættes en grænse for, hvor høje de årlige omkostninger i procent maksimalt må være. Herudover indføres der også et loft over, hvor meget en forbruger maksimalt kan betale tilbage.

Hvad dækker den nye lov over?

Den nye aftale tæller hele tre omkostningslofter og et markedsføringsforbud, som gælder for nogle af de mest populære lån herhjemme. Loven vil ramme udbyderne på økonomien, men vil til gengæld sikre låntagerne billigere lån.

Hovedpunkterne i den nye lov gør, at Danmark får nogle af de absolut strammeste reguleringer omkring kviklån og forbrugslån i EU. De hovedpunkter, der er i den nye lovgivning på området, er følgende:

  • Årlige Omkostninger i Procent må ikke overstige 35 %
  • Der er et samlet omkostningsloft på 100 %
  • Det er ikke tilladt at markedsføre kviklån med en ÅOP på over 25 %
  • Der er forbud mod at markedsføre kviklån i sammenhæng med pengespil

ÅOP-loft på lånene

Den nye lov betyder, at det i dag er ulovligt at tilbyde forbrugerkreditaftaler, som har en ÅOP på mere end 35 %. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om boligkreditaftaler.

Det vil kunne blive straffet med bøde, hvis reglerne omkring ÅOP- og omkostningsloftet ikke overholdes, ligesom der risikeres fængselsstraf på helt op til fire måneder ved gentagne eller grove overtrædelser. Overtrædelser vil med andre ord kunne få alvorlige konsekvenser.

Forbud omkring markedsføring

Der indføres samtidig et markedsføringsforbud, som betyder, at virksomheder, der tilbyder lån med en ÅOP på mere end 25 %, ikke må markedsføre deres kreditydelser.

Der er dog visse undtagelser omkring forbuddet i forhold til markedsføring:

  1. Markedsføring på udbyderens egen grund
  2. Markedsføring på udbyderens egen hjemmeside eller app

Derudover indføres der et forbud omkring markedsføring af lån i samspil med betting, casino og anden gambling.